Huisregels

Direct naar de onderwerpen:
1. Algemene regels
2. Onderschrift, banner
3. Avatars en profielinformatie
4. Account / Profiel
5. Forum onderdelen HCN
6. Traders/Commerciële aanbieders
7. Forum onderdelen Microcommunity (bv. Civic Club Holland)
8. Functies binnen forum en club
9. Contactgegevens HCN Team
10. Forumbeleid

1. Algemene regels
1.1) Deelname forum
Door deel te nemen aan dit forum, in welke vorm dan ook, verklaar je automatisch dat je akkoord gaat met onderstaande richtlijnen. De gebruiker wordt geacht de forum regelgeving in acht te hebben genomen voordat hij of zij een bericht plaatst en kan hier op aangesproken worden door een crewlid. Wanneer deze regels gedeeltelijk of in het geheel niet in acht worden genomen, kan een moderator besluiten over te gaan tot een terechtwijzing, het uitdelen van een officiële waarschuwing, of een ontzegging van de toegang tot het forum (beter bekend als een ban). Deze kan tijdelijk zijn, maar ook permanent.
1.2) Plaatsing content
Berichten dienen op het daarvoor bestemde forum onderdeel geplaatst te worden. Berichten die in het geheel niet gerelateerd zijn aan de Honda of ander voertuig horen thuis in het Offtopic gedeelte.
1.3) Formuleren topictitel
De gebruiker dient de titel van het betreffende bericht zo te formuleren, dat direct duidelijk is wat de inhoud van het geplaatste bericht is.
Voorbeelden van foutieve titels: "Hoe moet dit?" "Foutmelding" "Bumperkit"
Voorbeelden van correcte titels: "Hoe remklauw reviseren Civic 1995" "ECU geeft foutcode 17"
1.4) Formuleren van content
Een duidelijke formulering van het bericht verkleint de kans op miscommunicaties en heeft daarom ook de voorkeur. Vooral bij technische problemen vergroot een duidelijke formulering van het probleem de kans op een snelle en adequate reactie die leidt tot een mogelijke oplossing.
1.5) Grammatica en taalgebruik
Om het voor iedere bezoeker leesbaar te houden, dient er gebruik te worden gemaakt van minimaal hoofdletters en interpunctie. Het wordt daarnaast op prijs gesteld dat de juiste spelling wordt gebruikt, veel webbrowsers hebben tegenwoordig een goede spellingcontrole functie; maak hier dus gebruik van.
1.6) Opmaak
De gebruiker is verplicht zijn/haar teksten in de voor dit forum gebruikelijke opmaak en lettertype te typen. Hieronder wordt verstaan dat de gebruiker geen teksten plaatst waarin in de volgende punten de overhand hebben:
- grote aantallen emoticons;
- volledige tekst in hoofdletters;
- teksten in de zogenaamde 'breezer' taal, of elke andere vorm van irritatie opwekkend tekstgebruik;
- overvloedig gebruik van leestekens (het herhaaldelijk gebruiken van bijv. ! of ? tekens).
1.7) Quoten
Quoten is toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden. Hierbij moet ook gedacht worden aan het quoten van grote aantallen afbeeldingen.
1.8 ) Respectvol communiceren
De gebruiker dient zijn/haar berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Schelden, bedreigingen en/of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan en zullen worden verwijderd. In enkele gevallen kan dit ook leiden tot een officiële waarschuwing of zelfs (tijdelijke) verwijdering van het forum.
1.9) Aanstootgevende content
De gebruiker dient rekening te houden met de uiteenlopende bezoekers op dit forum. Het plaatsen van pornografische, aanstootgevende teksten of illegale (bijv. warez) links of beeldmateriaal, wordt niet getolereerd.
1.10) Gelijke behandeling bezoekers
Racisme, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan op dit forum. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen, en voeren hierin een zero tolerance beleid.
1.11) Spam
Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun berichten zullen worden verwijderd. Wij voeren hierin een zero tolerance beleid.
1.12) Rechten community managers en moderators
De community managers en moderators behouden te allen tijde het recht om berichten en/of onderwerpen zonder notificatie aan de betreffende gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende tekst, laster, spam, et cetera, worden naar eigen inzicht verwijderd. Of iets valt onder deze categorie, wordt bepaald door de community managers en moderators en niet door de gebruikers zelf.
1.13) Wangedrag
Honda Community Nederland is een aantrekkelijk, betrouwbaar platform voor o.a. sociale activiteiten, kennisoverdracht en voor handel.
Om deze positie te waarborgen, heeft de forumleiding zich het recht voorbehouden om forumbezoekers te waarschuwen of zelfs te weren indien zij wangedrag vertonen.
Voorbeelden van wangedrag zijn, maar zijn niet beperkt tot;
- forumregels niet in acht nemen;
- meermaals pogen onrust te stoken;
- opzettelijk verstrekken van foutieve technische informatie, die schade en/of letsel tot gevolg kan hebben;
- niet nakomen van betalingsverplichtingen aan zowel adverteerders als particuliere verkopers (bij afname van goederen en/of diensten);
- niet leveren conform afspraak (bij leveren van goederen en/of diensten).
1.14) Privé-berichten
Deze forumregels gelden ook voor het gebruik van het PB-systeem. Het PB-systeem is niet bedoeld voor het verhandelen van artikelen, met uitzondering van enkelschalige verkoop en verkoop door de adverteerders

2. Onderschrift, banner
2.1) Toestemming
De gebruiker is toegestaan om een (niet commerciële) banner te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een banner te linken vanaf een andere site.
2.2) Eisen aan handtekening
Het onderschrift van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
Mag niet groter zijn dan 255 karakters
Mag niet groter zijn dan 550x125 pixels
Mag niet groter zijn dan 250kb
Mag geen animatie bevatten
Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam et cetera bevatten
Tekst formaat moet tussen de 6 en 12 pixels hoog zijn
Links zijn toegestaan, mits deze geen commerciële doeleinden hebben of aanstootgevende sites vertegenwoordigen
Als een onderschrift niet aan deze eisen voldoet zal deze direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel. Indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen.
Verder dient de banner een hoge constante verbinding te hebben, wanneer de banner gelinkt is. Banners gelinkt vanaf trage site of die herhaaldelijk fout ingeladen worden, zullen verwijderd worden uit het gebruikersprofiel.

3. Avatars en profielinformatie
3.1) Toestemming
De gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Er is de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site.
3.2) Eisen avatar
De avatar van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
Mag niet groter zijn dan 80x80 pixels
Mag niet groter zijn dan 100kb
Mag geen animatie bevatten
Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als een avatar niet aan deze eisen voldoet zal deze direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen.
Verder dient de avatar een hoge constante verbinding hebben in geval waarbij de avatar gelinkt is. Avatars gelinkt vanaf trage site of die herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel.
3.3) Eisen profielinformatie
De profielinformatie van de gebruiker moet voldoen aan de volgende eisen:
Wie=Wie link mag alleen naar de eigen Wie=Wie worden gelinkt
Mag geen commerciële boodschap vertegenwoordigen
Mag geen aanstootgevende tekst, laster, spam etc. bevatten
Als de profielinformatie niet aan deze eisen voldoet zal deze direct verwijderd worden uit het gebruikersprofiel, indien van toepassing zal de gebruiker een waarschuwing of ban ontvangen.

4. Account / Profiel
4.1) Account persoonsgebonden
Een account op www.hcnonline.nl is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.
4.2) Account naam
Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruikersaccount kan één keer per jaar, met opgave van reden, van nickname/forumnaam gewijzigd worden. De wijziging kan worden aangegeven bij de administrator.
4.3) Inactieve accounts
De Administrators behouden te allen tijde het recht om een account, welke tenminste 12 maanden niet is gebruikt, zonder notificatie te verwijderen.
4.4) Zoeken naar antwoorden
Voordat de gebruiker een bericht plaatst, kan het zinvol zijn om te kijken of er eerder al soortgelijke berichten (en evt. antwoorden) geplaatst zijn. Dit kan gedaan worden door middel van een zoekopdracht. Tevens kan men in de technische fora geheel bovenaan een topic met technische informatie, how-to's en FAQ's raadplegen.

5. Forum onderdelen HCN.
5.1) Regels / Mededelingen
Regels en mededelingen op het forum. Tevens voor alle vragen, klachten en tips over het forum en de website.
5.2.) Driver info.
Informatie van het HCN rijders team. Alleen toegang tot posten/aan maken van een topic op uitnodiging van het HCN bestuur.
5.3.) Track(day)/Event info.
Hier worden alleen evenementen gerelateerde informatie getoond en geplaatst. Hier worden alleen HCN gerelateerde meetings en evenementen geplaatst. Kleine meetings enzovoorts, worden hier niet toegestaan en dien je in een Micro Community onder de aandacht te brengen.
5.4) Pitstop.
-Wie is wie
Wie ben je, wat voor auto rijd je, et cetera. Voor nieuwe gebruikers is het zeer wenselijk dat deze zich eerst hier voorstellen. Één topic per persoon (account) toegestaan, een tweede zal verwijderd worden. Offtopic is in dit forumdeel niet toegestaan. Op deze manier kunnen gebruikers een overzichtelijk topic houden. Voor opschonen dient er contact opgenomen te worden met een moderator.
-Projecten.
De eigenaren van interessante projecten kunnen door het HCN bestuur benaderd worden om zijn/haar project openbaar op HCN in het projecten deel te plaatsen en te blijven beheren.
Project topics worden altijd gestart in een micro community in het projecten topic deel en alleen op verzoek van het HCN bestuur naar de homepage van HCN verplaatst.
5.5.) Media
Fotografie/film professioneel. Voor dit onderdeel verleend het HCN bestuur toegang aan de heren/dames die hiervoor in aanmerking komen. Dit kan zowel op uitnodiging, maar je kunt ons ook benaderen met het verzoek toegang te krijgen dit dit deel.
5.6.) Builders Guide
Hier vindt je Honda gerelateerde technische informatie m.b.t. APK, problemen en how-to's.
Indien je vragen hebt controlleer eerst of er een soort gelijk topic al van toepassing is en/of zoek via de zoek functie. Plaats je vraag, informatie, how-to enzovoorts in het daarvoor bestemde deel.
5.7) For Sale
Auto's: Particuliere verkoop auto's
Dit gedeelte is bedoeld voor particuliere verkoop van je eigen Honda (auto), dit mogen ook non-Honda's of non-auto's zijn, al raden we voor non-Honda's sites als Marktplaats en Speurders aan. Commerciële advertenties zijn onder geen beding toegestaan en worden bij twijfel verwijderd!

Dit forum wordt streng gemodereerd aan de hand van onderstaande vereisten:
- je mag alleen voor jezelf aanbieden, nooit 'in opdracht van';
- maak een duidelijke topictitel aan voor het aangeboden voertuig (bijv. "Honda Civic VTI 1997", "EG6 1995 € 4.000,-");
- plaats een duidelijke omschrijving, met zoveel mogelijk gegevens van het object, zoals bouwjaar, schade, roest, et cetera;
- foto's zijn verplicht! Post min. 3 duidelijke foto's in je verkoop topic;
- wanneer je auto verkocht is, dien je dit te vermelden in de topictitel!

Het plaatsen van links (voor bijvoorbeeld foto's) naar andere verkoop websites, zoals marktplaats of topics op andere fora, is niet toegestaan! Uiteraard mag er gelinkt worden naar een wie is wie of project topic, of naar websites waar je meer foto's of video's hebt staan (facebook, instagram, youtube). Vermeld altijd je contactgegevens bij het plaatsen van een advertentie.

Reageer alleen als je interesse hebt in het aangeboden product, afwijkende posts zullen dan ook zonder pardon verwijderd worden. Topics waarvan de topicstarter zich niet heeft voorgesteld in het 'Wie is wie' forum, zullen verwijderd worden op straffe van een waarschuwing of uitsluiting van deelname aan het HCN forum.

Bieden in de topics op te koop aangeboden objecten is niet toegestaan. Wil je openlijk ergens op bieden, dan is daar genoeg ruimte voor op Marktplaats/eBay. Het melden dat er een PM verstuurd is, is overbodig en derhalve niet toegestaan.

De volgende zaken dienen te worden vermeldt en-of geplaatst bij de verkoop van een auto en het posten van een verkoop topic:
- prijs:
- merk & type auto:
- bouwjaar:
- km stand:
- APK:
- foto's: (post minimaal 3 duidelijke foto's)

Eventueel toe te voegen:
- minpunten:
- pluspunten:
- modificaties/extra's:
- eventuele bijzonderheden:
Meer informatie is uiteraard geen probleem, dit kan eventueel naar eigen inzicht worden aangevuld.
5.8 ) Particuliere verkoop onderdelen
Commerciële advertenties zijn onder geen beding toegestaan en worden bij twijfel verwijderd!
Dit forum wordt streng gemodereerd aan de hand van onderstaande vereisten;
- je mag alleen objecten en/of diensten voor jezelf aanbieden, nooit 'in opdracht van';
- groupbuys en vaste diensten aangeboden door forumleden dienen aan een moderator te worden voorgelegd ter goedkeuring, daar deze kunnen worden voorgelegd aan de sponsoren;
- sponsoren dienen hun producten in het eigen subforum te plaatsen.
Groupbuys door niet-sponsoren mogen, eenmaal goedgekeurd, alleen worden georganiseerd indien de NAW-gegevens van de organisator bekend zijn bij de HCN.
Probeer zoveel mogelijk objecten/diensten in één topic te plaatsen. Als je veel objecten/diensten wilt verkopen, maak niet voor elk product een apart topic aan.
Het (herhaaldelijk) niet nakomen van leverings- en/of betalingsverplichtingen kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het HCN forum
Maak een duidelijke topictitel aan voor de aangeboden product(en)
Plaats een duidelijke omschrijving en zoveel mogelijk gegevens van het (de) aangeboden object(en)/dienst(en)
Het plaatsen van foto's wordt sterk aangeraden, om de verkoop te bevorderen, maar het is geen verplichting.
Vermeld altijd je contactgegevens bij het plaatsen van een advertentie
Vermelden van een numerieke vraag- of richtprijs is verplicht!
Het is niet toegestaan om je eigen topic binnen 5 dagen te "bumpen", d.w.z. door een reply bovenaan te plaatsen. Bij een eerste overtreding zal de bump verwijderd worden, bij een 2de overtreding zal het gehele topic zonder pardon verwijderd worden
Reageer alleen als je interesse hebt in het aangeboden product, afwijkende posts zullen dan ook zonder pardon verwijderd worden
Bieden in de topics op te koop aangeboden objecten/diensten is niet toegestaan. Wil je openlijk ergens op bieden, dan is daar genoeg ruimte voor op Marktplaats/eBay.
Het melden dat er een PM verstuurd is, is overbodig en derhalve niet toegestaan.
Omdat het hier geen marktplaats.nl is, worden topics waarvan de topicstarter zich niet heeft voorgesteld in het 'Wie is wie' forum zonder pardon verwijderd.
Topics die niet aan de regels voldoen, worden zonder pardon verwijderd

6. Traders/Commerciële aanbieders
In dit gedeelte vind je diverse aanbiedingen van de aanbieders van Honda Community Nederland, elk in hun eigen subforum. In dit forum is het alleen voor aanbieders toegestaan om aan te bieden.
Offtopic is niet toegestaan, elke sponsor is beperkt moderator in zijn of haar eigen forumdeel en kan zelf reacties en topics verwijderen of wijzigen.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen via een PB met de desbetreffende sponsor.

7. Forum onderdelen Microcommunity (bv. Civic Club Holland)
7.1) Regels / Mededelingen
Regels en mededelingen op het forum. Tevens voor alle vragen, klachten en tips over het forum en de website.
7.2) Algemeen
Voor alle algemene Honda gerelateerde zaken.
7.3) Auto van de maand
In het nominatie topic mogen alleen nominaties gepost worden. Geen verdere berichten of commentaren. Per maand kan er door iedere gebruiker maximaal één Honda genomineerd worden.
Een nominatie is pas definitief als de genomineerde heeft geaccepteerd voordat er 3 anderen definitief zijn genomineerd. Je kan jezelf niet nomineren
7.4) Wie is wie
Wie ben je, wat voor auto rijd je, et cetra. Voor nieuwe gebruikers is het zeer wenselijk dat deze zich eerst hier voorstellen. Één topic per persoon (account) toegestaan, een tweede zal verwijderd worden. Offtopic is in dit forumdeel niet toegestaan. Op deze manier kunnen gebruikers een overzichtelijk topic houden.
Voor opschonen dient er contact opgenomen te worden met een moderator.
7.5) Projecten
Om hier een topic te openen, dien je aan de volgende eisen te voldoen:
- open geen topic als je een schroefsetje, bumpertje, etc. hebt aangebracht. Voor dergelijke updates is wie is wie;
- open alleen een topic als je een aanzienlijk project hebt gemaakt, of er met een bezig bent;
- offtopic word gedeeltelijk weggehaald om het overzichtelijk te houden;
- post zeer veel foto's;
Indien jij je niet aan deze paar regels houdt, zal het topic op slot worden gezet, wie is wie is uiterst geschikt voor de kleinere updates.
7.6) Meetings / evenementen
Meetings, evenementen en shows. Aankondigingen, afspreken en napraten. Oproepen voor illegale activiteiten (bijv. voor een straatrace) worden niet getolereerd en zullen worden verwijderd.
7.7) Fotografie
Fotoshoots, camera's, techniek. Het plaatsen van afbeeldingen die afkomstig zijn van een zeer trage server heeft niet de voorkeur.
7.8 ) Video's & websites
Movies, film, filmfragmenten en websites die gerelateerd zijn aan Honda. De gebruiker dient te zorgen voor een vlotte verbinding en het betreffende type beeldformaat en extensie te vermelden. Als alleen 's nachts downloaden mogelijk is, dient dit nadrukkelijk te worden vermeld.
7.9) Offtopic
Niet auto gerelateerde berichten. Hier geldt een vrijheid van meningsuiting, echter zijn kwetsende opmerkingen niet toegestaan. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Schelden of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan, deze zullen direct verwijderd/aangepast worden zonder overleg of waarschuwing. Net als in de andere forumonderdelen geldt ook in offtopic dat het starten van één of meerdere topics waarvan de inhoud veel gelijkenis en/of overeenkomsten heeft met een reeds eerder geopend topic niet is toegestaan en verwijderd zal worden.
7.10) Technisch
Vragen fora, voor al je technische problemen en vragen voor alle generaties Civic. De gebruiker dient zo duidelijk mogelijk te zijn in de probleemstelling en relevante informatie (bijvoorbeeld model en type aangeven). Plaats je vraag in het daarvoor bestemde forum (motorisch of onderstel of audio, etc.).
7.11) Gezocht
Hier kunnen topics geplaatst worden waarin een oproep wordt gedaan voor een bepaald onderdeel, een bepaalde dienst, of een bepaald voertuig (auto/motor/bromfiets). Bij voorkeur gerelateerd aan de Honda Civic, maar niet verplicht. Maak een duidelijke topictitel aan voor het gezochte product (of dienst), plaats een duidelijke omschrijving en zoveel mogelijk gegevens van het gezochte product. Reageer alleen als je iets aan te bieden hebt, afwijkende posts zullen dan ook verwijderd worden.

8. Functies binnen forum en club
8.1) Administrators
Een administrator is de administratief medewerker van het forum en kan de configuratie van het forum aanpassen en op verzoek moderators aanstellen. Ook is de administrator een moderator op alle forums, echter wordt er van de administrator verwacht geen zelfstandig gebruik te maken van deze rechten zoals een moderator zou doen. Administrators hebben controle op alle facetten van dit forum, zoals permissies, bannen en unbannen van gebruikers, moderators, lay-out enz.
8.2) Community Manager
De Community Manager (CM) is het eerste aanspreekpunt voor moderators en tevens het aanspreekpunt voor de community, indien zij er niet uitkomen met de moderator. De CM stuurt de moderators aan, vragen of opmerkingen m.b.t. moderators kunnen worden neergelegd bij de CM.
8.3) Moderators
Moderators hebben de taak het aan hen toegewezen forumonderdeel van dag tot dag op te volgen en te zorgen voor de naleving van de forumregels en dienen in te grijpen waar nodig. Verder dienen zij er op toe te zien dat er geen offtopic, of andere niet gerelateerde berichten geplaatst worden.
Moderators hebben de bevoegdheid om geplaatste berichten te bewerken, wissen, sluiten, openen, verplaatsen, verwijderen van complete topics in het forum waar zij moderator van zijn. Beide beheerdergroepen dienen er op toe te zien dat de orde en overzichtelijkheid van het topic/forumdeel waar hij/zij rechten voor heeft, gehandhaafd blijft.
De moderators worden geacht met de regels van het forum bekend zijn, deze ook naleven en daarbij zich op stellen als (goed) voorbeeld naar de rest van de gebruikers. Voor de moderators is er een speciaal forumdeel waar zij terecht kunnen met vragen en/of mededelingen betreffende hun taak.
Voor klachten over de moderators kan de gebruiker terecht bij de community manager.
De moderators verantwoorden zich rechtstreeks aan de community manager.

9 Contactgegevens HCN Team:
Voor de contactgegevens van het HCN Team, verwijzen wij naar HCN Team pagina.

10. Forumbeleid
Met het forumbeleid bedoelen we dat er bepaalde regels zijn in omgang met elkaar hier op het forum, hoe er met situaties omgegaan moet worden en wanneer er ingegrepen moet worden. Ten alle tijde zijn de administrators en moderators neutraal in hun positie (tenzij ze duidelijk aangeven dat ze als de persoon zelf reageren en niet vanuit hun moderator-positie). Een topic wordt nooit zomaar gesloten, er is altijd een reden die vermeld wordt. Verkooptopics gaan op slot, zodra het aangeboden product is verkocht. Een topic gaat op slot zodra er niet op een normale manier meer wordt gediscussieerd (teveel off topic, schelden, spam, et cetera)
Ben je het niet eens met een beslissing van een moderator of administrator? Benader deze dan eerst persoonlijk via email/PB om alles helder te krijgen. Lukt dit niet, dan kun je een community manager benaderen (webmaster in geval van administrator). Open nooit gelijk een topic met je klacht, probeer het eerst op een waardige manier uit te praten. Bij een conflict met een community manager neem je contact op met een webmaster. Bij een conflict met een webmaster neem je contact op met de GT Events.

8 januari 2014, wijzigingen voorbehouden.

Einde huisregels

Aankomende Honda evenementen

Flyer HondaFest HCN
Datum: 10 september 2017
Locatie: Race Park Meppen
Organisatie: GT Events
Website: www.hondafest.eu
HCN deelname: aanwezig
Meepraten: Bekijk het topic op het forum